<div align="center"> <h1>ANTYSZCZYT 2004 - wkurwione dzieciaki vs nwo</h1> <h3>Europejski Szczyt Ekonomiczny vs my</h3> <p>Europejski Szczyt Ekonomiczny, nwo, illuminati, bank światowy, imf</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.decentrum.most.org.pl/antyszczyt2004/xintrox.htm" rel="nofollow">http://www.decentrum.most.org.pl/antyszczyt2004/xintrox.htm</a></p> </div>